Airdrops: Thử thách trong việc phân phối vốn hiệu quả
03 February 2024

Airdrops: Thử thách trong việc phân phối vốn hiệu quả

Bài viết này đi sâu vào sự phức tạp của airdrop farming, khám phá nguồn gốc của nó, những thách thức phải đối mặt và tương lai tiềm năng.
Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Blockchain mô-đun
21 December 2023

Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Blockchain mô-đun

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào sự phát triển của các blockchain mô-đun, những điểm độc đáo trong thiết kế của nó cũng như tìm kiếm các cơ hội đầu tư.
zkDatabase: Thay đổi cách lưu trữ dữ liệu cho các ứng dụng web3
21 December 2023

zkDatabase: Thay đổi cách lưu trữ dữ liệu cho các ứng dụng web3

Kỷ nguyên Web3 dần thay đổi vai trò của dữ liệu trong sự phát triển của công nghệ. Ngày nay, từ các ứng dụng phi tập trung đến các blockchain nền tảng, dữ liệu đều đóng vai trò then chốt trong việc định hình bối cảnh thị trường công nghệ.
Cơ chế và tác động của hành động làm giá trong thị trường tiền điện tử
21 December 2023

Cơ chế và tác động của hành động làm giá trong thị trường tiền điện tử

Trong bài viết này, chúng tôi phân tích sâu hơn về các kế hoạch làm giá, bối cảnh lịch sử, tác động của hành động này đối với thị trường ngắn hạn và dài hạn, cũng như những thách thức pháp lý ở thời điểm hiện tại. Những phân tích này giúp nhấn tầm quan tâm
Phân tích hành động lái giá: Tại sao hầu hết giá của dự án đều giảm?
21 December 2023

Phân tích hành động lái giá: Tại sao hầu hết giá của dự án đều giảm?

Trong bài viết này, chúng tôi đi sâu phân tích các yếu tố góp phần vào sự giảm giá của nhiều altcoin và các động lực thị trường thường không được chú ý.
Những yếu tố giúp Giao thức Mina trở thành người dẫn đầu ZK-Blockchain
06 December 2023

Những yếu tố giúp Giao thức Mina trở thành người dẫn đầu ZK-Blockchain

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích giao thức Mina, khám phá các công nghệ cốt lõi, tính năng độc đáo, những phát triển gần đây và tiềm năng sử dụng của nó.
Categories
Event Recap
4
Zero Knowledge Proofs 101
27
Top Posts
Nothing here
Tag
Zero Knowledge Proofs
©

ZKP Labs

2022